Bevara | Kulturarv Västmanland

Bevara

Fotografier bör bevaras på bra sätt och i någon typ av arkiv.
Fotografier bör bevaras på bra sätt och i någon typ av arkiv.
Fotograf:
Anette Berglinn.

Har du bilder eller dokument i en skokartong? Du har inte möjlighet att digitalisera materialet eller att förvara och ha kvar originalen, men vill bevara det för framtiden på något sätt? Då kan du bevara ditt material antingen genom att skänka eller deponera det till ett arkiv.

Vill du skänka ditt material?
Om du beslutat att skänka ditt material kontakta arkivarien i din kommun eller på Västmanlands läns museum. Vilket material som är intressant att ta emot varierar från arkiv till arkiv, beroende på vilka riktlinjer de har för att ta emot gåvor. Skulle inte ditt material vara intressant för det första arkivet du kontaktar, så får du tips om ett annat arkiv att kontakta.

Vill du deponera ditt material?
Om du vill deponera ditt material kan du kontakta Arkiv Västmanland som är den länstäckande organisationen för enskilda arkiv, alltså arkiv från till exempel föreningar och företag.

I arkiven kan du vara säker på att materialet tas om hand av arkivutbildad personal och förvaras i en miljö som inte skadar materialet. I Västmanlands län finns flera professionella arkiv som bland annat kan ta emot och hantera stora samlingar av fotografier.