Digitalisera | Kulturarv Västmanland

Digitalisera

Provkörning av generatorer, Asea 1921.
Provkörning av generatorer i en av Aseas verkstäder 1921.
Fotograf:
Asea, Västmanlands läns museum.

Har du dokument, gamla negativ eller fotografier som du inte vet hur du ska digitalisera? Här hittar du länkar med information om digitalisering. Har du frågor om digitalisering? Kontakta gärna arkivarien i din kommun!

 

Läs handböcker, rapporter och utredningar

Bidrag till en nationell strategi
Nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande, samt förslag avseende framtiden för K-samsök. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010. © Riksantikvarieämbetet

Digitalisering, arkivering, publicering
En praktisk handbok för sociala rörelser av Anders Jensen-Urstad, 2010. © Anders Jensen-Urstad

Digit@lt kulturarv
Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012-2015.
© Riksarkivet

Handbok i digitalisering
EU-projektet Minervas handbok översatt till svenska av ABM-centrum, 2004-2007. © Minerva

Om Sverige i framtiden
En antologi om digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringskommissionen 2015. © Regeringskansliet

 

Surfa på webbplatser

Digikult
Digikult är en nationell konferens om digitaliseringsfrågor. Den första hölls i Göteborg 2013. Nu har du möjlighet att lyssna till föreläsningar från årets konferens via nätet.

Digisam
Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Det är en av regeringen beslutad verksamhet inom Riksarkivet. På deras hemsida hittar du många bra rapporter och checklistor för digitalisering. © Digisam

Filminstitutet
Svenska Filminstitutet har ett nationellt uppdrag att samla och tillgängliggöra film även digitalt. Det svenska filmarvet bestående av ca 8 500 lång- och kortfilmer från sent 1800-tal till 2000-tal håller därför på att digitaliseras. © Svenska Filminstitutet

Kungliga Biblioteket, KB
Kungliga Bibliotekets expertgrupp för digitalt bevarande ska utifrån bibliotekens verksamhet strategiskt överblicka och kartlägga olika digitala projekt och initiativ. Gruppen ska även ge råd om urval och prioriteringar, samt utforma rekommendationer kring standarder för inskanning, registrering, metadata, bevarande och tillgänglighet. © Kungliga Biblioteket, KB

Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag tagit fram nationella strategier för digitalisering av kulturarvet och en ny digitaliseringsstrategi.
© Riksantikvarieämbetet