Scrufinium på Parkskolan 1965 | Kulturarv Västmanland