Hörnet Stora gatan och Vasagatan på 60-talet | Kulturarv Västmanland

Hörnet Stora gatan och Vasagatan på 60-talet

Hörnet Stora gatan och Vasagatan på 60-talet. I dag dominerar Punkt denna del av staden.

Publicerat:
2018-02-08