Hörnet Stora gatan och Vasagatan på 60-talet | Kulturarv Västmanland