Kulturarv Västmanland | En samlingsplats för Västmanländskt kulturarv

Ny bok om Erik Hahr


Erik Hahr formade det nya Västerås under de dynamiska årtiondena i början av 1900-talet. Han ritade det mesta både före, under och efter tiden som stadsarkitekt 1909-1935: enfamiljsvillor för borgerskap och industriledare, flerfamiljshus för arbetarna, stadshotell, skolor och industribyggnader. Läs mer om hans byggnader och liv i denna nya bok.

På gång